Privacy

Trainingcenter.be spant zich in om de privacy van gebruikers van (de diensten die worden aangeboden via) de website van Trainingcenter.be ("Dienst") zo goed mogelijk te beschermen. Het privacybeleid geeft aan hoe Trainingcenter.be omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de Dienst .

Trainingcenter.be is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke privacywetgeving. 

De verwerking van persoongegevens door Trainingcenter.be is aangemeld bij de Belgische Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Verzamelen van Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de Dienst geeft u Trainingcenter.be toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in dit privacybeleid.

Trainingcenter.be kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:

 • IP-adres,loggegevens, navigatiegegevens, gegevens over page views en de soft- en hardware die u gebruikt (zoals browser, besturingssysteem en schermformaat)
 • uw naam, gebruikersnaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, NAW- gegevens;
 • gegevens over uw gebruik van de Dienst;
 • gegevens rond geschillenbeslechting tussen gebruikers;
 • andere gegevens die u aan ons verstrekt.


Doeleinden

Trainingcenter.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het veilig en efficiënt functioneren van de Dienst;
 • om u in staat te stellen gebruik te maken van de Dienst;
 • om de Dienst aan uw behoeften aan te passen en te verbeteren;
 • om de naleving van onze gebruikersovereenkomst te verzekeren;
 • voor marketing- en communicatiedoeleinden van eigen, gelijksoortige producten of diensten van Trainingcenter.be en het aanpassen van acties op dit gebied aan uw voorkeuren. Dit geldt echter niet voor spelersinformatie;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan derden overeenkomstig de bepalingen hierover in dit privacybeleid;
 • om klachten, verzoeken, vragen, en opmerkingen te beantwoorden, geschillen te beslechten en kosten te innen


Cookies en webbakens

Trainingcenter.be maakt op bepaalde pagina’s gebruik van cookies en webbakens.

Een webbaken is een URL in de vorm van een afbeelding. 
Een cookie is een onschadelijk bestandje dat de server van de website naar uw browser stuurt en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Sessie cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten. Permanente cookies gelden maximaal 60 dagen. 

Trainingcenter.be gebruikt sessie cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken. Permanente cookies bevatten gegevens over uw gebruik van de Dienst en worden bij een volgend bezoek teruggestuurd. Dit helpt Trainingcenter.be om het functioneren van de Dienst op uw wensen af te stemmen. Daarnaast verzamelt Trainingcenter.be gebruikersgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het versturen van de nieuws- en aanbiedingenbrief. In het algemeen helpen cookies om de effectiviteit hiervan te meten en de veiligheid van de Dienst te verbeteren.

Om uw privacy te beschermen, worden de gegevens in cookies geanonimiseerd vastgelegd. U kunt uw browser echter ook cookies laten weigeren. Dit beperkt uw gebruiksgemak van de Dienst waardoor u bijvoorbeeld bij elk bezoek opnieuw uw e-mailadres en wachtwoord moet invoeren.

U kunt cookies altijd weigeren als uw browser dit toelaat. Dit kan het gebruik van de Dienst wel geheel of gedeeltelijk beperken.

Gebruik van persoonsgegevens van Trainingcenter.be

U mag persoonsgegevens van andere gebruikers alleen gebruiken om te reageren op de door hen gevraagde en aangeboden artikelen. Het ongeautoriseerd verder verwerken hiervan of het versturen van kettingbrieven, junk mail of spam, is niet toegestaan.

Verstrekken van persoonsgegevens

Trainingcenter.be kan uw persoonsgegevens aan derden (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten, de belastingdienst, toezichthouders of rechthebbenden) verstrekken

 • wanneer zij hiertoe gehouden is op grond van (inter)nationale en wet- en regelgeving of een rechterlijk vonnis;
 • bij een fusie of overname van Trainingcenter.be;
 • indien u hiervoor toestemming hebt gegeven

Uw persoonsgegevens worden, behalve in geanonimiseerde vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor marketingdoeleinden.

Trainingcenter.be is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van partners en derden en houdt op deze websites geen controle en/of toezicht. Voor het gebruik en functioneren hiervan is Trainingcenter.be dan ook niet aansprakelijk.


Doorgifte naar het buitenland

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gegevens om technische en operationele redenen in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden.

De mate waarin uw privacy door buitenlandse wet- en regelgeving beschermd wordt, is mogelijkerwijs niet van eenzelfde niveau als de waarborgen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt. In een dergelijk geval zal Trainingcenter.be passende maatregelen nemen om de privacy van gebruikers te beschermen.


Veiligheid

Trainingcenter.be treft veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard om het verlies en misbruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om uw privacy te beschermen, kunnen wij hieromtrent echter niets garanderen.


Inzage, wijziging en verwijdering

U kunt de meeste van uw geregistreerde gegevens op uw persoonlijke pagina inzien, wijzigen of verwijderen.

Als u wilt weten welke gegevens nog meer van u verwerkt worden, kunt u Trainingcenter.be vragen om inzage in de gegevens die niet op uw persoonlijke pagina raadpleegbaar zijn door een e-mail te sturen naar info@trainingcenter.be.

Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt , kunt u Trainingcenter.be verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Trainingcenter.be bewaart uw persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het uitvoeren van dit privacybeleid. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Op verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens zal Trainingcenter.be binnen vier weken schriftelijk reageren.


Overige bepalingen

U erkent dat Trainingcenter.be dit privacybeleid te allen tijde mag aanpassen en aanvaardt aldus hieraan gebonden te zijn. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert Trainingcenter.be het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de redactie door een email te sturen naar info@trainingcenter.be